Ako poukázať percentá zo zaplatenej dane občianskym združeniam a nadáciám

(ZA-SR) BRATISLAVA 31. 1. 2023: Daňovníci majú aj tento rok možnosť darovať 2 % zo svojich zaplatených daní neziskovým organizáciám, občianskym združeniam, nadáciám či iným vybraným prijímateľom. Fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, tak urobia priamo v daňovom priznaní. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane, predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Vyhlásenie sa podáva na predpísanom tlačive. Počet darcov, obdarovaných a aj celková výška sumy sa každoročne zvyšuje.

Aj tento rok je možné darovať 2 % zo svojich zaplatených daní. Zamestnanci tak musia urobiť na štruktúrovanom tlačive. Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022 (požiadať treba zamestnávateľa do 15.2.2023), predkladá Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane do 30. 4. 2023 daňovému úradu. Prílohou vyhlásenia je aj Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré na požiadanie zamestnanca vystaví zamestnávateľ najneskôr do 15. 4. 2023. Štruktúrované tlačivo vyhlásenia súčasne s potvrdením sú dostupné na portáli Finančnej správy – stačí ho vyplniť a vytlačit tu: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html 

Živnostník, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022, je oprávnený v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určenej organizácii. Môže poukázať aj 3 %, ak v roku 2022 vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takomto prípade je povinný doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Fyzická osoba môže darovať 2 % (3 %) len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá.

Právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2022, je oprávnená v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ňou určeným prijímateľom do výšky 1 % zo zaplatenej dane. Môže poukázať aj 2 % v prípade,  ak splnila podmienky a v minulosti už darovala aspoň 0,5 % zo svojej zaplatenej dane. Vtedy môže prostredníctvom daňového priznania za rok 2022 poukázať podiel zaplatenej dane až do výšky 2 %.

Právnické osoby môžu poukázať 1 % poprípade (2 %) aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur. Fyzické a právnické osoby si môžu zo zoznamu prijímateľov tu: Zoznam schválených registrácií za rok registrácie 2022 a rok príjmu 2023 vybrať napr. neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby, občianske združenie či nadáciu. Zoznam vedie Notárska komora SR a je verejne dostupný na stránke www.notar.sk, ako aj na portáli finančnej správy. Tí, ktorí si odložia podanie daňových priznaní, poukazujú podiel zaplatenej dane v predĺženom termíne, v ktorom budú podávať daňové priznanie.

Suma darovaných financií každoročne rastie. V minulosti darovalo podiel zo zaplatených daní takmer 905 000 daňovníkov (852 734 fyzických a 52 252 právnických osôb). 15 590 prijímateľom darovali sumu viac ako 73 mil. eur.

 

zdroj: Finančná správa SR

Ako nás podporíte?