SEKTOROVÉ OBMEDZENIE - VSTUP JE URČENÝ VÝHRADNE PRE OPRAVOVNE

PRÍSTUP K ASOCIÁCIOU SCHVÁLENÉMU EURÓPSKEMU VÝPOČTOVÉMU MODULU PONÚKAME VŠETKÝM PREVÁDZKAM OPRAVOVNÍ BEZ ROZDIELU AŽ PO ÚSPEŠNEJ REGISTRÁCII.

VYHRADZUJEME SI PRÁVO ODMIETNUŤ VSTUP.