KARAVANY

VITAJTE

Sekcia pre záujemcov o certifikát - ŠPECIALISTA NA KARAVANY®

Počet novo registrovaných obytných vozidiel na Slovensku neustále rastie. Náročné kritériá pre opravy týchto vozidiel, vrátane konštrukčných požiadaviek, sme definovali v certifikáte a ocenení „Špecialista na Karavany“.

V súčasnosti je veľmi málo odborníkov, ktorí dokážu zvládnuť servis takého špecifického druhu vozidla, akým je autokaravan. Priestorové a zdvíhacie zariadenia treba v priestoroch autoservisu upraviť, pričom Špecialista na Karavany musí spĺňať kvalifikačné požiadavky nielen v konvenčných opravách, ale aj v elektrotechnike a bezpečnosti pred nebezpečnými plynnými látkami. Zamestnanci musia disponovať dôležitým osvedčením, ktoré im umožňuje bezpečne pracovať s vyhradenými technickými zariadeniami, ako aj vykonávať testy a revízie týchto zariadení na skvapalnený zemný plyn LPG a ďalšie.

Ocenenie „Špecialista na Karavany“ znamená implementáciu stanovených kritérií pre tento špecifický druh opráv do vášho podniku alebo prevádzky. Získanie tohto ocenenia zároveň znamená, že sa váš podnik stane špecializovaným miestom pre výkon opráv, údržby a servisu moderných karavanov, s kvalifikovanými zamestnancami, ktorí zabezpečia bezpečnú prevádzku týchto vozidiel.

Certifikát umožní opravovniam stať sa viditeľnejšími pre koncových zákazníkov a zároveň im poskytne garancie pri opravách autokaravanov, kde ide predovšetkým o bezpečnosť a garancie.

Prosíme, venujte pozornosť jednotlivým krokom, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie splnenia podmienok. Celkovo existujú štyri kroky, cez ktoré vás detailne prevedieme. Ak ich úspešne absolvujete, ZVÄZ AUTOSERVISOV SR vašej firme udelí certifikát ŠPECIALISTA NA KARAVANY.

Autorské práva vyhradené (c) 2024

zdroj: HYMER

1 – KROK (Mať alebo získať príslušné vzdelanie s osvedčením na vyhradené technické zariadenia)
Opravári – je potrebný vyškolený personál na vyhradené technické zariadenia, má to nevyhnutný a kľúčový význam. Zariadenie a výbava týchto vozidiel je taká špecifická, že bolo potrebné stanoviť náročné kritériá pre opravy týchto vozidiel formou certifikátu „ŠPECIALISTA NA KARAVANY".
2 – KROK (Povinné 1-dňové pracovné školenie s ukážkami)
Ukážka úradnej skúšky vyhradeného technického zariadenia (plynové zariadenia, elektrické zariadenia) ako: plynová autochladnička, plynový + elektrický bojler na teplú vodu, externá plynová zásuvka, elektrický ohrievač vzduchu (230V), elektrický bojler (230V), stropná klimatizácia (230V), regulátor tlaku vody pre externý zdroj a ďalšie technické prvky v celej vozovej jednotke. S našimi odbornými lektormi získate jedinečnú príležitosť nadobudnúť praktické skúsenosti. Dôležitým bodom je prenos poznatkov, ktorý zabezpečujeme pre naše členské spoločnosti.
3 – KROK (Náradie/výbava)
Kritériá sú vypracované s dôrazom na adekvátne vybavenie dielne. Skontrolujte svoje zariadenie a porovnajte ho so zoznamom potrebného náradia v certifikačných kritériách. Detektory úniku plynu podliehajú pravidelnej kalibrácii.  
4 – KROK (Certifikát + pridelenie  reklamného LOGA)
Ak splníte všetky predchádzajúce 3 kritériá, bude vám udelený CERTIFIKÁT - ŠPECIALISTA NA KARAVANY® a s ním spojené licencované používanie loga ŠPECIALISTA NA KARAVANY - SERVICE®. Kto má záujem zapojiť sa do systému odborných remeselných dielní špecialistov na karavany, môže si vyplniť prihlášku nižšie + je potrebné uhradiť registračný poplatok.
Certifikačná prihláška – ŠPECIALISTA NA KARAVANY® + Reklamné LOGO® 

Autorské práva vyhradené (c) 2024

Certifikát ŠPECIALISTA NA KARAVANY® + LOGO na označenie autoservisu

Odošleme kritériá certifikácie pre CERTIFIKÁT a reklamné LOGO
79
90
  • Certifikačný registračný poplatok
  •  
VÝHODNÉ

budete presmerovaný na platobnú bránu

Prihláška