VETERÁNY

VITAJTE

Sekcia pre záujemcov o certifikát - ŠPECIALISTA NA VETERÁNY®

V našom úsilí o kvalitu a starostlivosť o historické vozidlá sme vytvorili certifikát „Špecialista na Veterány“. Podniky na reštaurovanie historických vozidiel a renovácie (opravy) historických vozidiel sú zárukou odbornosti: jeho technici musia prejsť odborným vzdelaním a byť zapísaní v Komore reštaurátorov. Tým deklarujú znalosti potrebné na reštaurovanie a renováciu historických vozidiel.

Pri „old-timer" sa vyžadujú špecifické remeselné zručnosti od odborníkov so skúsenosťami v oblasti reštaurovania a renovácie veteránov, čo zabezpečuje kvalitné výsledky. Certifikát „ŠPECIALISTA NA VETRÁNY" získa ten podnik, ktorý splní vypracované kritériá pre certifikáciu v oblasti reštaurovania a renovácie veteránov a dodržuje platné právne predpisy týkajúce sa reštaurovania/-renovácie veteránov a postupuje v súlade s nimi. „Špecialista na veterány“ je podnik, ktorý ponúka najlepšiu záruku na trhu pre investora a je ochotný prevziať dlhodobo zodpovednosť za svoju prácu. Tým spotrebiteľ získava záruku, že práca na reštaurovaní/-renovácii veterána bude vykonaná s maximálnou starostlivosťou a odbornosťou. Rešpekt k historickým vozidlám a remeselný cit zachováva autenticitu historického vozidla a hodnotu na ďalšie obdobia.

Certifikát umožní opravovniam stať sa viditeľnejšími pre koncových zákazníkov a zároveň im poskytne garancie pri opravách veteránov, kde ide predovšetkým o zachovanie dobovej autentickosti a záruky na prácu.

Prosíme, venujte pozornosť jednotlivým krokom, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie splnenia podmienok. Celkovo existujú štyri kroky, cez ktoré vás detailne prevedieme. Ak ich úspešne absolvujete, ZVÄZ AUTOSERVISOV SR vašej firme udelí certifikát ŠPECIALISTA NA VETERÁNY.

Autorské práva vyhradené (c) 2024

zdroj: M. Bazala

zdroj: M. Bazala

1 – KROK (Mať alebo získať štúdiom vzdelanie)
Opravári veteránov majú často vášeň pre motorizmus a históriu automobilov. Ich práca nie je len remeslom, ale aj spôsobom života. Pri opravách veteránov sa používajú historické materiály a techniky. Opravári musia mať znalosť starých technológií a materiálov, aby zachovali autentickosť. Ich práca je dôležitá pre zachovanie týchto klenotov našej motoristickej minulosti. Každý veterán má svoje špecifiká, a preto je dôležité venovať pozornosť najmenším detailom. Opravári musia byť veľmi presní a dbať na autentické riešenia.
2 – KROK (Povinné 1-dňové pracovné školenie s ukážkami reštaurovaných dielov)
Školenie predstavuje vzájomnú výmenu praktických skúseností a poznatkov o postupoch pri reštaurovaní/-renovácii jednotlivých častí historických vozidiel (old-timer). Účastníci sa tiež spoločne učia prostredníctvom vzájomnej výmeny informácií. S našimi odbornými lektormi vám bude poskytnutá jedinečná príležitosť nadobudnúť praktické skúsenosti v oblasti laserového čistenia dielov, galvanizácie povrchov v rôznych farebných odtieňoch, pôvodného lakovania povrchov, cínovania dielov a mnoho ďalších techník. Prioritou nášho školenia je prenos užitočných poznatkov pre naše členské spoločnosti.
3 – KROK (Náradie/výbava)
Kritériá sú vypracované s dôrazom na adekvátne vybavenie dielne. Skontrolujte svoje zariadenie a porovnajte ho so zoznamom potrebného náradia v certifikačných kritériách.  
4 – KROK (Certifikát + pridelenie  reklamného LOGA)
Ak splníte všetky predchádzajúce 3 kritériá, bude vám udelený CERTIFIKÁT - ŠPECIALISTA NA VETERÁNY® a s ním spojené licencované používanie loga ŠPECIALISTA NA VETERÁNY - SERVICE®. Kto má záujem zapojiť sa do systému odborných remeselných dielní so špecializáciou na veterány, môže si vyplniť prihlášku nižšie + je potrebné uhradiť registračný poplatok.
Certifikačná prihláška – ŠPECIALISTA NA VETERÁNY® + Reklamné LOGO® 

Autorské práva vyhradené (c) 2024

Certifikát ŠPECIALISTA NA VETERÁNY® + LOGO na označenie autoservisu

Odošleme kritériá certifikácie pre CERTIFIKÁT a reklamné LOGO
79
90
  • Certifikačný registračný poplatok
  •  
VÝHODNÉ

budete presmerovaný na platobnú bránu

Prihláška