Stavovské profesijné – členstvo

Bezplatná registrácia na VSTUP (aj do výpočtového modulu [Nh] )

Sú to osoby a inštitúcie, ktorým bolo udelené čestné členstvo z rozhodnutia štatutárneho orgánu združenia

BUDÚCNOSŤ JE S NAMI, sme najväčšou stavovskou organizáciou v autoopravárenskom sektore na území Slovenska. TVRDO PRACUJEME A NÁS SI ZAPAMÄTÁTE

POVEDZ MI A ZABUDNEM

UKÁŽ MI A MOŽNO SI ZAPAMÄTÁM

ZAPOJ MA A JA SA NAUČÍM…

Toto STAVOVSKÉ ČLENSTVO nie je dostupné pre každého. Stavovský profesijný člen nemá nárok na technickú podporu zo strany združenia, jeho výhodou je však dostupnosť vzdelávacieho programu.

V súlade so súčasnými stanovami Zväzu autoservisov Slovenskej republiky je kľúčovým predpokladom pre členstvo byť jednotlivcom alebo inštitúciou, ktorá pôsobí v prospech motoristov a splňuje charakter spoločnosti, ktorá je riadne založená podľa právnych noriem Slovenskej republiky ako nezisková organizácia, spolok, veterán klub a podobne. Predovšetkým sa týka súkromných jednotlivcov, ktorí pre registráciu musia preukázať stavovské profesijné vzdelanie v odboroch ako autoklampiar, automechanik, autotronik, autolakovač a podobne. Výnimku tvoria aj osoby v zamestnaneckých vzťahoch s štátnymi inštitúciami, ako sú ministerstvá, krajské úrady a podobné. Záujemcom o „Čestné stavovské profesijne členstvo“ registrácia nemusí byť schválená. Po schválení registrácie má člen okamžitý prístup k sekciám vzdelávania riadeným Zväzom autoservisov SR, ako aj k informáciám a postupom pre odbornú prácu, ktorých hlavným cieľom je vzdelávanie.