Vzdelanie a šikovnosť sú dobrým začiatkom... poďte do toho s nami

  1. Zmena výroby karosérie a používanie vysoko pevnostnej ocele už dlhšiu dobu mení automobilový priemysel: S posunom od tradičných plechov s medzou pevnosti pod 350 MPa  sme dnes na hodnotách pevnosti viac ako 1400MPa. Čo mení aj samotný spôsob, ako sa pristupuje k oprave takýchto dielcov. Odborníci v oblasti karosérií potrebujú pochopiť komplexné správanie sa skeletu a jeho jednotlivých prvkov. Obzvlášť ak sa karoséria moderných vozidiel prispôsobuje vysokonapäťovým elektrickým a batériovým systémom vozidla.
  2. Vysokonapäťové systémy: Nie len ochrana pasažierov, ale ochrana samotnej batérie vozidla naberá na obrátkach. Výrobcovia čoraz viac začínajú chrániť najcennejšiu hodnotu na výrobku. Bočné nárazy sú bežnou záležitosťou a správna oprava musí zaručiť bezpečnosť, ako by sa jednalo o nový výrobok. Odborníci s príslušným vzdelaním, zváracím preukazom a školením sú schopní bezpečne a efektívne pracovať s týmito zložitými komponentmi.
  3. Presné diagnostikovanie opravy karosérie: Merací systém na karosárskom pracovisku, máte ho? Databanka údajov s rozmermi karosérie, viete ako sa udržiava? Je jedno či sa jedná o elektronický alebo mechanicky merací systém.  Vzdelaní remeselníci sú odborníci svojho remesla a sú schopní presne diagnostikovať problémy karosérie, ktoré môžu vzniknúť v prípade nehody alebo vplyvom nepriaznivého prostredia. Vedia poskytnúť rýchle a efektívne riešenia. To zabezpečuje bezpečnosť a spoľahlivosť vozidla po dobu jeho životnosti.
  4. Aktualizácie zváracích postupov a technológií: Zváračky a s nimi súvisiace technológie sa neustále vyvíjajú. Máme tu už ručné laserové zváranie v autoopravovniach. Spolupracujeme so zváracími školami na zvýhodnených cenách pre zváracie kurzy pre našich členov. Odborníci s aktuálnym vzdelaním sú schopní držať krok s novými technológiami a inováciami, čím zabezpečujú, že ich znalosti sú vždy relevantné a aktuálne.
  5. Zodpovednosť voči životnému prostrediu: Odborníci v oblasti karosérií prispievajú k udržateľnému a ekologicky šetrnému automobilovému priemyslu. Ich znalosti umožňujú efektívne opravy a udržiavanie old-timerov, young-timerov a ostatných automobilov, čo prispieva k dlhšej životnosti týchto vozidiel a minimalizuje ich environmentálny vplyv. 

V konečnom dôsledku je vzdelanie v oblasti opráv karosérie nevyhnutné aj pre to, aby sme mohli efektívne využívať a udržiavať karosérie naprieč ich vekom. Rastúci dopyt po renováciách veteránov a nové počty elektromobilov na cestách môžu prinášať pre remeselníka vo svojom obore zaujímavé príležitosti a prispievať k udržateľnosti tohto remesla aj do budúcnosti.

Školské zariadenia, s ktorými máme aktuálnu spoluprácu, momentálne ponúkajú tento výučbový program v odbore, ktorý vyvrcholí „Výučným listom – autokarosár” a to bez akýchkoľvek poplatkov. Vzdelanie končí zváracím preukazom.