Vzdelanie a šikovnosť sú dobrým začiatkom... poďte do toho s nami

  1. Poznanie je kľúčom k úspechu. Úspešný sú efektívny. Odborníci v tejto oblasti sa zameriavajú na úspešné riadenie kolíznych centier z projektu ZVÄZU AUTOSERVISOV – „ U NÁS OPRAVY PO NEHODE, kde nám ide o ziskovosť a zvyšovanie produktivity u členov. Príchodom zákona č. 106/2018 Z. z. sa opravárstvo v SR dosť posunulo. Zmena postupov opráv a prístupu k oprávam ako k službe zákazníkovi je dobrým signálom pre náš automobilový sektor.
  2. Zodpovednosť voči životnému prostrediu: Odborníci v oblasti lakovania karosérií prispievajú k udržateľnému a ekologicky šetrnému automobilovému priemyslu.  Dôležitou súčasťou vzdelávania je pomáhať zákazníkom pri lakovaní automobilov a poskytovať informácie o produktoch, ktoré spĺňajú limity VOC pre použitie pri lakovaní automobilov.

     

    Remeselné majstrovstvo a  znalosti umožňujú efektívne opravy moderných vozidiel a udržiavanie old-timerov, young-timerov a ostatných automobilov, čo prispieva k dlhšej životnosti týchto vozidiel a minimalizuje ich environmentálny vplyv. 

Je zodpovednosťou každého z nás, ako kupujúcich/koncových používateľov, zabezpečiť, aby sme poznali a porozumeli predpisom pre našu krajinu/región, odvetvie, účel a konečné použitie. Okrem toho musíme zabezpečiť, aby produkty, ktoré používame, splňovali všetky platné regulačné požiadavky a všetky povolenia špecifické pre naše podnikanie.

Školské zariadenia, s ktorými máme aktuálnu spoluprácu, momentálne ponúkajú tento výučbový program v odbore, ktorý vyvrcholí „Výučným listom – autolakovník” a to bez akýchkoľvek poplatkov.