Vzdelanie a šikovnosť sú dobrým začiatkom... poďte do toho s nami

  1. Zmena výroby automobilov zo spaľovacích na elektrické prináša zvýšene požiadavky na remeselníka. Remeselníci sú konfrontovaní s novými výzvami. Musia ovládať nielen tradičné systémy pohonu vozidiel, ale aj ich modifikácie, ako sú hybridné modely, či elektromobily. Súčasná éra predstavuje obdobie transformácie v automobilovom priemysle, a teda aj v remesle. Znalosti sú kľúčom, ktorý otvára dvere novým príležitostiam. Nové technológie si vyžadujú investíciu a čas na ich osvojenie, aby ste sa mohli stať skutočnými odborníkmi vo svojom remesle. Znalosti a zručnosti nie sú vecou jednej noci!
  2. Inovatívne diagnostické technológie: Zväz autoservisov SR zdôrazňuje dôležitosť ovládania moderných diagnostických technológií a softvérov, ktoré umožňujú rýchlu identifikáciu problémov a efektívne riešenia vo vozidlách s rôznymi pohonnými systémami.

  3. EV a Hybridné vozidlá a Ich komplexnosť: Je potrebné pochopenie hybridných pohonných systémov a ich komplexnosti. Automechanik musí mať znalosti o kombinácii spaľovacích motorov a elektromotorov, ako aj riadiaceho softvéru a batérií.

  4. Revízia Elektrických Vozidiel: Poznamenávame , že budúcnosť prinesie potrebu zručnosti potrebných pre revíziu a údržbu elektrických vozidiel. To zahŕňa správne manipulácie s batériami, riešenie problémov s elektromotorom a súvisiacimi elektrickými systémami.

  5. Bezpečnosť a Certifikácia: Uveďte význam dodržiavania bezpečnostných noriem a certifikácií v rámci pracovania s hybridnými a elektrickými vozidlami. Automechanik by mal byť odborne vyškolený na manipuláciu s vysokonapäťovými systémami a na prácu s novými materiálmi.

  6. Certifikát – Špecialista na Mechaniku zabezpečuje kontinuálne vzdelávanie a adaptácia remeselníka: Súčasný moderný automechanik musí byť schopný pružne reagovať na zmeny a rozvíjať svoje zručnosti a znalosti v súlade s vývojom technológie.

V konečnom dôsledku je vzdelanie v oblasti opráv mechanických komponentov  nevyhnutné aj pre to, aby sme mohli efektívne využívať a udržiavať automobily naprieč ich vekom. Rastúci dopyt po renováciách veteránov a nové počty elektromobilov na cestách môžu prinášať pre vyhľadávaného remeselníka vo svojom obore zaujímavé príležitosti a prispievať k udržateľnosti tohto remesla aj do ďalšej budúcnosti.

Školské zariadenia, s ktorými máme aktuálnu spoluprácu, momentálne ponúkajú tento výučbový program v odbore, ktorý vyvrcholí „Výučným listom – automechanik” a to bez akýchkoľvek poplatkov.