Vzdelanie a šikovnosť sú dobrým začiatkom... poďte do toho s nami

  1. Na úvod je potrebné odlišovať reštaurovania historických vozidiel od renovácie (opravy) historických vozidiel. V oboch prípadoch však vzdelanie hraje dôležitú rolu.
  2. Reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov v múzeách a galériách sa radi špeciálnym osobitným režimom. Je potrebné  byť zapísaný v komore reštaurátorov. Reštaurovanie historických vozidiel, ktoré nie sú národnou kultúrnou pamiatkou a ani zbierkovým predmetom podlieha režimu živnostenského zákona a oprávnenie na ich reštaurovanie sa získava na príslušnom živnostenskom úrade. Na prácu pri reštaurovaní veteránov je potrebná VIAZANÁ ŽIVNOSŤ.  Potrebné je stredoškolské vzdelanie reštaurátorského zamerania a 2 roky praxe v odbore reštaurovania.
  3. Ak budeme hovoriť o renovácií (oprave) historického vozidla tu sa vyžaduje potreba remeselnej živnosti oprava cestných motorových vozidiel vrátane opravy karosérií.
  4. Oboje oblasti práce s historickými vozidlami môžu získať certifikát „ŠPECIALISTA NA VETERÁNY” po splnení kritérií pre certifikát.  Ich znalosti umožňujú efektívne opravy a udržiavanie old-timerov, young-timerov, čo prispieva k dlhšej životnosti týchto vozidiel. 

V konečnom dôsledku je vzdelanie v oblasti opráv historických vozidiel dobrou voľbou. Rastúci dopyt po reštaurovaní, či renováciách veteránov na cestách môže prinášať pre remeselníka vo svojom obore zaujímavé príležitosti.