Certifikát kritéria + Reklamné  LOGO

LOGO " ŠPECIALISTA NA LAKOVANIE"

Organizujeme to tak, že s účastníkom po absolvovaní praktického odborného výcviku (KROK 2) sa dohodne termín kontroly prevádzky terénnym pracovníkom ZA-SR na vykonanie vstupného bodového ohodnotenia opravovne, na pripravenosť podľa dodaných kritérií.

Postup ako prebieha hodnotenie Bodového hodnotiaceho systému – Špecialista na Lakovanie®:

  1. Zaplatenie členského príspevku v Zväze autoservisov SR v danom roku
  2. Prihláška zo strany spoločnosti o CERTIFIKÁT Špecialista na Lakovanie® so všetkými jej prílohami.
  3. Prvotná kontrola prevádzky pracovníkom terénnej služby ZA-SR a vstupné bodové ohodnotenie prevádzky. Po absolvovaní úspešného hodnotenia „Špecialista na Lakovanie” sa hodnotenie pravidelne opakuje vždy po 24 mesiacoch.

Udelené CERTIFIKÁTY Špecialista na Lakovanie® sú pravidelne/nepravidelne kontrolované terénnymi pracovníkmi ZA-SR.

Stav podmienok: Január 2024

Aktuálny katalóg kritérií, ktoré musí spoločnosť splniť, aby mohla používať príslušnú značku ” ŠPECIALISTA NA LAKOVANIE” dostane uchádzač potom, čo zašle prihlášku a uhradí certifikačný registračný poplatok.

Kritéria a služby sú navrhnuté tak,  aby vytvorili odbornú špecializovanú firmu a bolo jej možné udeliť CERTIFIKÁT- Špecialista na Lakovanie®. Z vašej firmy tak urobíme špecializovanú certifikovanú spoločnosť  na aplikáciu autolakov a povrchovú úpravu.