Postup na poukázanie 1,0 % (2 %) z dane pre PRÁVNICKÚ OSOBU

Právnická osoba (firma) vyplní údaje o prijímateľovi 1,0 % (2 %) a výške poukázanej sumy priamo v daňovom priznaní.

  1. Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov vždy z tohto zoznamu Notárskej komory:

    Aktuálny – Zoznamu schválených prijímateľov 2% dane

    Právnické osoby môžu poukázať 1,0 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. 

  2. Vypočítajte si Vaše 1,0 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31. 3. 2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (občianskemu združeniu, spolku, nadácii, charite a pod. …), tak môže poukázať teraz iba 1,0 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0 % z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31. 3. 2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (občianskemu združeniu, spolku, nadácii, charite a pod. …), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky)

31. 3. 2023 – posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad v mieste sídla spoločnosti a termín zaplatenia daňovej povinnosti (pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak).

Poznámka: Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôcť. Výška sumy na poukázanie pre jednu organizáciu predstavuje minimálne 8 €.