Postup na poukázanie 2 % z dane pre ZAMESTNANCA

 
15. 2. 2023 – do tohto termínu je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Následne požiadajte zamestnávateľa o vystavenie „Potvrdenia o zaplatení dane“.

30. 4. 2023 – do tohto termínu je potrebné obe tlačivá (Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane) doručiť alebo zaslať poštou na príslušný daňový úrad v mieste vášho bydliska.

Poznámka: Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2 %. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.

Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane“. 

Tlačivo „Vyhlásenie…“ na vyplnenie v prehliadači:

Tu je formulár „VYHLÁSENIE… “, kde vás umelá inteligencia prevedie vyplňovaním, nemôžete urobiť chybu, stačí ho na konci len vytlačiť a doručte to na daňový úrad do 30. 4. 2023!

Máte otázky?

V prípade otázok týkajúcich sa poukázania 2 % z dane pre naše OZ nás ➝ kontaktujte tu.