Projekt roka 2023

Nelegálne podnikanie

Množstvo sťažností našich členov nás prinútilo konať

ÚVOD

Zlepšenie podnikateľského prostredia autoservisov a boj so stovkami neregistrovaných „ČIERNYCH“ garáží stojí veľa peňazí a času. Pošlite na tento boj 2 % zo svojich daní, aby sa to mohlo zmeniť.

Nový TÍM ľudí združených okolo Zväzu autoservisov SR zaznamenal úspech a bola ním zdokumentovaná udalosť, ktorú prevzal na doriešenie miestne príslušný okresný živnostenský úrad, ako aj finančná správa ako podozrenie z trestného činu nelegálneho podnikania a nelegálneho príjmu. Prevádzka bola označená nápismi „autoservis“ a majiteľovi bolo úradmi prikázané odstrániť označenie z nelegálnej prevádzky.

Ako poukázať percentá zo zaplatenej dane občianskym združeniam a nadáciám nájdete na odkaze zo zdroja Finančnej správy SR.

Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli poukázaním svojich 2 % podporiť aktivity nášho združenia v tomto roku.

Ako nás podporíte?

OBSAH

Zväz autoservisov SR je občianske združenie založené v roku 2020. Naším poslaním sú aktivity, ktoré pre občanov nevykonáva ŠTÁT. Jednou z mnohých úloh Zväzu je zlepšiť situáciu na zainteresovanom trhu, pomenovávať a poukazovať na problémy tohto trhu a vykonávať občiansku iniciatívu a zastupovať tak záujmy svojich členov. Kontroly zamerané na nelegálne prevádzky, bohužiaľ, neprebiehajú alebo keď, tak v nedostatočnom rozsahu a ŠTÁT v tomto zlyháva. Preto sme založili iniciatívu – tzv. TÍM strážnikov pri Zväze autoservisov SR. S týmto TÍMOM chceme byť súčinní aj na riadnych akciách a kontrolách so zamestnancami okresných úradov a odborov dopravy ako aktívna odborná verejnosť. Nedávna kontrola odhalila nelegálnu prevádzku autoopravovne, ktorá si za opravu vypýtala vysokú sumu, ktorej hodnota by podľa cenníka zväčša nemala dosiahnuť polovicu. Zväz autoservisov SR plne akceptuje ceny stanovené dohodou, avšak záleží mu na férových cenách a dodržiavaní zákonov a rovnakých podmienkach na podnikanie pre všetkých v sektore. Úcta, vzájomný rešpekt a slobodná hospodárska súťaž sú hodnoty, ktoré zastávame. Teraz sa z toho stala nekalá súťaž. Podporte 2 % projekt z vašich daní, aby sa oddelilo zrno od plevelu. Nekalá súťaž spočíva v tom, že jedna opravovňa dodržuje všetko a druhá nedodržuje celkom nič, ako si môžu reálne tieto prevádzky navzájom konkurovať?

Ako poukázať percentá zo zaplatenej dane občianskym združeniam a nadáciám nájdete na odkaze zo zdroja Finančnej správy SR

Zákazník požadoval výmenu podbehov na nešpecifikovanom vozidle a ich nalakovanie v bližšie nešpecifikovanom okrese. Keď bola oprava vykonaná, opravár si vypýtal 2 800 € za služby, ale potom sa mu dohodnutá čiastka ešte nezdala a dodatočne požadoval navýšenie o ďalších +/-200 €. Zákazník, aby mu opravár auto vôbec vydal späť, nakoniec zaplatil celkovo čiastku 3 000 €. Potom opravára navštívili strážnici z TÍMU Zväzu autoservisov SR spolu s majiteľom vozidla a požadovali, aby opravár predložil riadny účet z registračnej pokladne a tiež písomný zákazkový list z poslednej opravy. Začala sa „divadelná hra – ja nič, ja muzikant“. Opravár nepoužil registračnú pokladňu, lebo ju nemal, a čiastku 2 800 + 200 € ukazoval zákazníkovi rozpísanú ako vyúčtovanie služieb na mobilnom telefóne. Čo viac k tomu dodať.

ZÁVER

Náš Zväz už priniesol na trh projekt a riešenie kvality EUROGARANT®, výnimočnú vec na trhu medzi združeniami, spolkami a cechmi. Členstvo vo zväze alebo cechu a certifikát od takej uznávanej a spoľahlivej certifikačnej autority by bol pre dodávateľa autoslužieb konkurenčnou výhodou bez ďalšej diskusie a pre motoristu, vodiča garanciou kvality remeselného spracovania jeho opravy.

Zväz zastáva názor, že v sektore opravárenstva by súčasne mala existovať aj reálna vymožiteľnosť spôsobenej škody a aj možné zatváranie nelegálnych a neregistrovaných prevádzok, ktoré zákon ignorujú a podnikajú nelegálne.

Nič vás to nestojí, a preto dvoma percentami podporte teraz tento projekt boja proti nelegálnym prevádzkam z vašich daní. Táto investícia sa vám vráti.

Ako poukázať percentá zo zaplatenej dane občianskym združeniam a nadáciám nájdete na odkaze zo zdroja Finančnej správy SR

Ako nás podporiť
0
Výborné číslo
Zapojíme sa
S.R.O. + Akciové spoločnosti 91%
Ako nás podporiť
0
Zaujímavé číslo
Vyskúšame to
SZČO 72%
Ako nás podporiť
0
Super číslo
Bude viac práce, bude väčšia výplata
Zamestnanci 96%